Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu


PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE


I. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE I GRADA


Članak 1.


Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 2.


Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 3.


Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda i direktor posebno specijaliziranog ureda unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 4.


Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera,


2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;


3. da poznaje jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu.


Članak 5.


Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice grada primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice područja i turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.).


Članak 6.


Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.


II. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE


Članak 7.


Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 8.


Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda i direktor posebno specijaliziranog ureda unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 9.


Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:


1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera;


2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;


3. da poznaje jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu.


Članak 10.


Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije primjenjuju se i na zaposlene u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba.


III. UVJETI ZA ZAPOSLENE U GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE


Članak 11.


Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 12.


Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Glavnog ureda, direktor ureda unutar Turističkog ureda i voditelj) u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu;


6. da ima organizatorske sposobnosti.


Članak 13.


Radnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da poznaje dva svjetska jezika;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu.


Članak 14.


Direktor predstavništva ili voditelj ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;


2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog članka Pravilnika;


3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik; ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;


4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;


5. da poznaje rad na osobnom računalu.


Članak 15.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 134/98., 23/99., 138/99., 98/00., 9/03. i 136/05.).


Članak 16.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/09-02/4


Urbroj: 529-05-09-02


Zagreb, 8. rujna 2010.


Ministar

Damir Bajs, v. r.