Naredba o lovostaju igluna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA


3012


Na temelju članka 14. stavka 1. točke 5. i stavka 16. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi


NAREDBU


O LOVOSTAJU IGLUNA (Xiphias gladius)


I.


Ovom Naredbom određuje se lovostaj igluna (Xiphias gladius).


II.


Zabranjeno je loviti kao i zadržavati u plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, izlagati, stavljati na tržište i prodavati igluna (Xiphias gladius) u razdoblju od 1. listopada do 30. studenoga.


III.


Ova Naredba stupa na snaguz danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/10-01/204


Urbroj: 525-08-1-0323/10-1


Zagreb, 22. rujna 2010.


Ministar

Petar Čobanković, v. r.