Koncesija za brodsku liniju Vrgada Pakoštane Biograd

Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je natječaje za dodjelu koncesija na pet državnih klasičnih brodskih linija među kojima je i linija na sjevernom Jadranu na relaciji Mali Lošinj - Srakane - Unije - Ilovik - Susak. Osim navedenog koncesije se dodjeljuju i za liniju Vrgada - Pakoštane - Biograd, za liniju Vodice - Prvić - Zlarin - Šibenik, za povezivanje Orebića i Korčule, te za liniju Šipan - Lopud - Koločep - Dubrovnik. Zadnji rok za predaju ponuda jest 31. svibanj nakon čega se u roku 60 dana trebaju donijeti odluke o dodjeli koncesije, te potpisati ugovori za razdoblje do 31. prosinca 2016. godine kada će se ;za ove poslove ravnopravno moći natjecati svi brodari iz Europske unije.


jadrolinija-brodovi


Izvor:  

http://www.zadarskilist.hr/clanci/04012011/koncesija-za--liniju-vrgada----pakostane---biograd