Apartmani i sobe na moru prazni zbog kategorizacije

Izvor: http://www.vecernji.hr   -   08.07.2010.


Trgovačka društva zbog nedorečenih propisa ne mogu turistima iznajmljivati kuće. Poduzetniku bi izmjenom propisa trebalo omogućiti obavljanje registrirane djelatnosti, a državi ubiranje poreza.


Brojni uređeni apartmani i kuće na jadranskoj obali zjape prazni jer se ne mogu kategorizirati budući da su im vlasnici trgovačka društva. Iako trgovačka društva imaju registriranu djelatnost usluga smještaja i uložila su velika sredstva u uređenje svojih objekata, koji su još pri izdavanju građevinske dozvole za njihovu gradnju zbog urbanističkog plana naselja na kojem se nalaze bila svrstana u stambene objekte, ne mogu ih iznajmljivati turistima.


Pribaviti uvjerenje


Naime, ako je riječ o objektima koji su sagrađeni na temelju građevinskih dozvola izdanih do 1. listopada 2007. godine, za njihovo kategoriziranje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva danas uvjetuje pribavljanje uvjerenja kojim se utvrđuje da je građevina sagrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene. Pritom se pozivaju na Zakon o prostornom građenju i gradnji. Ali ako je u vrijeme izdavanja građevinske dozvole naselje ili dio naselja u kojemu se nalazi objekt urbanističkim planom bilo predviđeno za stambene objekte, Ured Državne uprave odbija trgovačkom društvu izdati rješenje o kategorizaciji objekta pozivajući se na njegovu “stambenu namjenu”. S druge strane, građani koji su vlasnici kuća na tom istom području rješenje o kategorizaciji svojih soba i apartmana za iznajmljivanje turistima dobivaju bez ikakvih problema.


Na temelju važećih propisa, s gledišta prostorno urbanističkog plana nije moguće da trgovačka društva kao vlasnici “stambenih objekata” naprave formalnu prenamjenu u apartmane za najam turistima. U obrazloženju Ureda državne uprave stoji kako bi se za te stanove mogla odobriti kategorizacija da je prilikom njihove gradnje unaprijed predviđeno da će se raditi o apartmanima, a ne o stanovima za stanovanje, što tada nije bilo moguće. S druge strane, da trgovačko društvo taj isti stan iznajmljuje u poslovne svrhe drugom trgovačkom društvu koje će u njemu imati ured, problem ne postoji! Tada stambeni objekt može imati ulogu poslovnog objekta.


Treba mijenjati propise


Ali kada je riječ o smještaju turista u apartmane, dolazi do administrativno-birokratske blokade. Propis treba mijenjati i prilagoditi gospodarskom trenutku kako bi se poduzetniku omogućilo obavljanje registrirane djelatnosti, a državi ubiranje poreza. Ovako i jedni i drugi ostaju bez prihoda – a sve to zbog nekoordiniranosti između ministarstava, ovaj put između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva turizma kojemu je u interesu da ima što više raspoloživih i vrhunski opremljenih turističkih objekata.


Uzaludno je pozivanje vlade na izlazak iz gospodarske krize koji bi se velikim dijelom trebao temeljiti na prihodima od turizma kada pojedina Ministarstva onemogućavaju obavljanje djelatnosti u turizmu. Brojna trgovačka društva s tim problemom pokrenula su tužbe na Upravnom sudu i već nekoliko godina čekaju da sud zauzme stav. Čini se da sudska rješenja čekaju i uredi državne uprave kako bi po tome kreirali svoju daljnju praksu. Postavlja se pitanje hoće li nove izmjene Zakona o porezu na dobit ubrzati odluku suda i omogućiti poduzetnicima da apartmane koriste za obavljanje djelatnosti.