park-prirode-Telascica-40

Morski ulaz u uvalu Telašćicu s južne strane uz rt Vidilicu